21 сент. 2012 г.

Самообразовательная работа

8-А для самообразовательной работы.

Решить № 1.001-1.013, 1.015,1.017-1.020, 1.023, 1.025 
по сборнику конкурсных задачпо математике для поступающих во ВТУЗы под ред. М.И.Сканави

Время выполнения - 2 недели. Затем - сдача зачета.

4 сент. 2012 г.

Тренуємо свою увагу


На уроках математики і не тільки дуже важливим стає факт, яким рівнем розвитку довільної уваги володіють учні. Пропоную  вправу, взяту з книги Л.М. Фрідмана "Вчися вчитися математиці".

3 сент. 2012 г.

Просто интересно

Математика
Походить від слова "матема", означає "вчення" або "знання".
Давні греки визнавали 4 матема:
  •   вчення про числа (арифметику), 
  • вчення про фігури (геометрію),
  • вчення про пропорції в природі та мистецтві (гармонію),
  • вчення про форми світу (астрономію).

С началом учебного года, уважаемые коллеги и ученики!