4 апр. 2011 г.

Готовимся к итоговой контрольной работе по математике

     Залишилося 2 місяця до завершення навчального року. Отже, не за горами й підсумкові контрольні роботи. Пропоную ознайомитися з методичними рекомендаціями проведення підсумкових контрольних робіт з математики, а також звертаю вашу увагу, що в шкільному БІЦе в портфелі " Математика" розміщені завдання по підготовці до цих заходів.

      Підсумкові контрольні роботи з математики у 5-6 класах, з алгебри та геометрії (окремо з кожного предмету) у 7-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводяться письмово за навчальними посібниками: «Математика. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи», «Математика. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи», «Математика (Алгебра; Геометрія) 7 клас: Підсумкові контрольні роботи», «Математика (Алгебра; Геометрія) 8 клас: Підсумкові контрольні роботи» (авт. Мерзляк А.Г. та інші. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011).
    Посібники для 5-6 класів містять по 30 варіантів контрольних робіт. Посібники для 7-8 класів містять по 15 варіантів контрольних робіт з алгебри та по 15 варіантів контрольних робіт з геометрії.
    Кожен варіант контрольної роботи складається з трьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань.
   У першій частині контрольної роботи запропоновані завдання з вибором однієї правильної відповіді, що відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів. Для кожного тестового завдання подано чотири варіанти відповідей, з яких тільки один є правильним. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень указав тільки одну літеру, якою позначена правильна відповідь. При цьому учень не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір. Правильна відповідь кожного завдання цієї частини оцінюється одним балом.
     Друга частина контрольної роботи складається із завдань відкритої форми з короткою відповіддю, що відповідають середньому і достатньому рівням навчальних досягнень. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо учень записав правильну відповідь (наприклад, число, вираз, корінь рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують у чернетках. Правильна відповідь кожного із завдань цієї частини оцінюється двома балами.
   Третя частина контрольної роботи складається із завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, що відповідають достатньому і високому рівням навчальних досягнень. Завдання третьої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання та дав правильну відповідь . Правильне розв’язання кожного із завдань цієї частини оцінюється чотирма балами.
Оцінювання завдань. Сума балів, нарахованих за правильно виконані учнем завдання, переводиться у шкільну оцінку за спеціальною шкалою. Умови завдань учні не переписують. Виправлення та закреслювання, якщо вони зроблені акуратно, не є підставою для зниження оцінки.
    Нижче наводимо розподіл балів за правильне розв’язання завдань контрольної роботи та схему відповідності кількості набраних балів оцінці за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів.
Розподіл балів за розв’язання завдань з математики учнями 5-6 класів   Кількість Номери завдань        балів                 Усього
1–4                                   по 1 балу                   4 балів
5–7                                   по 2 бали                   6 балів            
8–10                                 по 4 бали                  12 балів
Усього балів 22 бали

Схема відповідності кількості набраних балів з математики оцінці за 12-бальною системою оцінювання для 5-6 класів
Кількість набраних балів                         Оцінка за 12-бальною шкалою

                                                               
1                                                                            1
2                                                                            2
3–4                                                                        3
5–6                                                                        4
7–8                                                                        5
9–10                                                                      6
11–12                                                                    7
13–14                                                                    8
15–16                                                                    9
17–18                                                                   10
19–20                                                                   11
21–22                                                                   12

Розподіл балів за розв’язання завдань з алгебри
Номери завдань з алгебри                  Кількість балів                    Усього
1–4                                                          по 1 балу                        4 балів
5–7                                                          по 2 бали                        6 балів
8–10                                                        по 4 бали                       12 балів             
Усього балів з алгебри 22 бали

Розподіл балів за розв’язання завдань з геометрії
Номери завдань з геометрії                Кількість балів                     Усього
1–4                                                         по 1 балу                         4 балів
5–6                                                         по 2 бали                         4 бали
7–8                                                         по 4 бали                         8 балів
Усього балів з геометрії 16 балів

Схема відповідності кількості набраних балів з алгебри оцінці за 12-бальною системою оцінюванняКількість набраних балів з алгебри                  Оцінка за 12-бальною шкалою
1                                                                                                   1
2                                                                                                   2
3–4                                                                                               3
5–6                                                                                               4
7–8                                                                                               5
9–10                                                                                             6
11–12                                                                                           7
13–14                                                                                           8
15–16                                                                                           9
17–18                                                                                          10
19–20                                                                                          11
21–22                                                                                          12

Схема відповідності кількості набраних балів з геометрії оцінці за 12-бальною системою оцінювання

Кількість набраних балів з геометрії                                        Оцінка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1                                                                                                            1
2                                                                                                            2
3                                                                                                            3
4                                                                                                            4
5                                                                                                            5
6                                                                                                            6
7                                                                                                            7
8–9                                                                                                        8
10–11                                                                                                    9
12–13                                                                                                   10
14–15                                                                                                   11
16                                                                                                         12

Якщо учень указав правильну відповідь до завдання першої та другої частини, то за це нараховується відповідно 1 і 2 бали. Якщо вказана відповідь є неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються.
Правильність виконання завдань третьої частини оцінює вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань, яку вчитель складає самостійно відповідно до критеріїв оцінювання.
Критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю 0–4 бали
Бали                                   Критерії
4 бали       Отримано правильну відповідь з обґрунтуванням усіх ключових етапів розв’язання
3 бали       Отримано правильну відповідь. Наведено логічно правильну послідовність кроків       розв’язування. Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо. Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, які не впливають на правильність відповіді
2 бали       У правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи. Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо. Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, які впливають на подальший хід розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною
1 бал          У правильні послідовності розв’язування відсутні деякі етапи. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна або задача розв’язана неповністю
0 балів Учень не приступав до розв’язування задачі. Учень приступив до розв’язування задачі, але його записи не відповідають зазначеним критеріям оцінювання завдань в 1, 2, 3, 4 бали

Організація проведення підсумкових контрольних робіт
    За результатами роботи учням 5-6 класів виставляється оцінка – з математики, учням 7-8 класів - з алгебри та геометрії окремо. Оцінка виставляється у класному журналі на сторінках відповідних предметів у колонку з написом «Підсумкова контрольна робота». Семестрова оцінка з математики виставляється з урахуванням оцінки за підсумкову контрольну роботу.
   Методичні рекомендації щодо розв’язування, оцінювання та оформлення розв’язання завдань з розгорнутою відповіддю будуть видрукувані у науково-методичному журналі «Математика в школі» (№ 3, 2011 р.) та «Математичній газеті» (№ 2, 3, 2011 р.).

Комментариев нет:

Отправить комментарий